Artikel, brief of persbericht

Artikel, brief of persbericht nodig?

Ik lever je de perfecte tekst, altijd!

Ook bij calamiteiten, als er haast bij is. En het toch perfect moet!

 


 

Heb je dringend behoefte aan een originele tekst voor een artikel of persbericht?

Zit je aan te hikken tegen een taai beleidsstuk of de beantwoording van ingewikkelde, maar belangrijke correspondentie?

Stop ermee, besteed je kostbare energie aan iets waar je enthousiast van wordt en laat mij dat boeiende artikel of die lastige correspondentie verzorgen. Snel, stijlvol en altijd doeltreffend.

Heb je al een concepttekst voor een artikel of een brief, maar wil je 100% zekerheid dat er geen enkele taal- of stijlfout in zit? Ik zorg met plezier voor een snelle en zorgvuldige redactie.

Neem vrijblijvend contact op, leg je vraag of probleem voor en ik help je.

Persbericht schrijven? Doe het dan wel professioneel!

Soms ontkom je niet aan het opstellen van een persbericht. Als zich een calamiteit heeft voorgedaan waar jouw bedrijf bij betrokken is bijvoorbeeld. Brand, een ontploffing nitriet in de spinazie … Maar ook, juist ook, als je iets leuks of interessants te vertellen hebt over je bedrijf, organisatie of branche, kan je mooie dingen doen met een persbericht. Een goed geschreven persbericht kan heel goed voor extra en meestal gratis reclame zorgen. Vooral plaatselijke en regionale media bieden vaak en graag gelegenheid om je bericht te plaatsen. Op voorwaarde dat het behoorlijk geschreven en geen veredelde advertentie is. Ik maak met plezier van jouw verhaal een sterk redactioneel stuk.

Wil je zelf aan de slag?

Let dan in elk geval op de volgende tien punten:

  1. Je bericht moet nieuws bevatten en dat kan van alles zijn: een nieuw product, pand of logo, een nieuwe dienst, werkwijze of medewerker, een nieuwe bedrijfswagen, etc. Bij een persbericht dat je noodgedwongen maakt, is meestal sprake van slecht nieuws, zie daarvoor de tips vanaf 7.
  2. Houd het kort en krachtig, voorkom een ellenlange beschrijving van je bedrijfsactiviteiten; als je van je persbericht een veredelde reclamefolder maakt, loop je het risico dat je plaatselijke krant je naar de (betaalde) advertentiepagina’s verwijst.
  3. Wees zo concreet mogelijk, maak er geen ingewikkeld, vaag verhaal met vakjargon van.
  4. We zijn (steeds meer) visueel ingesteld, zorg dus voor een relevante en kwalitatief behoorlijke foto of illustratie.
  5. Verzin een pakkende kopregel. Eentje die de lading dekt en bij voorkeur de nieuwsgierigheid prikkelt.
  6. Maak het voor de redactie waar je het stuk naartoe stuurt zo aantrekkelijk mogelijk; dus maak goedlopende zinnen zonder taalfouten, zodat het bericht zonder al te veel werk geplaatst kan worden. Stuur die foto of illustratie apart mee. Neem desnoods vooraf contact met de redactie op.
  7. Slecht nieuws te melden? Communiceer bijtijds en duidelijk. Bijtijds, dat wil zeggen zodra je voldoende informatie hebt om geen onzin te vertellen en (ruim) voordat anderen jou met je eigen slechte nieuws confronteren en er van alles bij verzonnen wordt … En duidelijk: wees helder, draai nergens omheen en verbloem niets. Dat werkt averechts, zorgt voor minder vertrouwen en heeft meestal tot gevolg dat je nog meer moet uitleggen.
  8. Wees bij slecht nieuws vriendelijk en meelevend en biedt indien mogelijk alternatieven, een tegemoetkoming of compensatie aan.
  9. Juist bij slecht nieuws is het goed om duidelijk te maken waar de lezer terecht kan met vragen. Wees daarbij zo concreet mogelijk, dus noem e-mailadres of telefoonnummer en bij voorkeur de naam van een medewerker, dat wekt vertrouwen en toont dat je het probleem serieus neemt.
  10. Maak een protocol voor het omgaan met slecht nieuws. Slecht nieuws heeft de neiging onverwachts te komen en vereist dan vaak meteen actie. Als je dan een draaiboek hebt liggen met alle te nemen stappen, vergeet je geen belangrijke zaken en hoef je niet te panikeren. Eén keer opstellen en je hebt er alle keren daarna profijt van. Ook als het (hoop ik) niet/nooit nodig is, geeft het rust om te weten dat je het hebt liggen.

Succes!

Over ‘slecht-nieuws-persberichten’ valt veel meer te zeggen dan ik hier kan weergeven. Het spreekt voor zich dat je daarbij uiterst zorgvuldig en professioneel te werk gaat, het afbreukrisico is immers meestal groot. Moet er met spoed een sterk en betrouwbaar persbericht de deur uit? Neem gerust en vrijblijvend contact op, ook daarmee help ik je graag en snel.

 


Iedereen verdient een fantastische tekst!

Log in with your credentials

Forgot your details?